INSCRIPCIÓ

2ª Jornada d’Actualització en Prevenció de RISCOS PSICOSOCIALS 2018

 

Inscripció genèrica: 70 € 

Convidats/des d’entitats col.laboradores: 40 €

Vull inscriurem