COMITÈS

2ª Jornada d’Actualització en Prevenció de RISCOS PSICOSOCIALS 2018

COMITÈ CIENTÍFIC

Sra. Sonia Barroso Reinon (Cap Servei de Prevenció de Riscos Laborals)

Dr. Sergio Climent Santos (NÉMESIS PREVENCIÓN SLU)

Dra. Marta Tortajada Montlleó (Coordinadora Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sra. Mª José Méndez Liz (Coordinadora Àrea Tècnica – Servei de Prevenció)

Dra. Victoria Olivé Cristany (Metge Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Dr. Javier Ariz Juan (Metge Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Dr. Jose Antonio López Muñoz(Metge Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sra. Sebastiana Quesada Fuentes (Infermera Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sra. Pilar Sanz Sancho (Infermera Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sra. Gemma Salmeron Alseda (Infermera Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sra. Montse Malet Bonet (Infermera Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

Sr. Gerard Claver Abad (Tècnic de Prevenció Riscos Laborals – Servei de Prevenció)

Sra. Marta Hage Monfort (Tècnic de Prevenció Riscos Laborals – Servei de Prevenció)

Sra. Laura Pujol Franco (Tècnic de Prevenció Riscos Laborals – Servei de Prevenció)

Dra. Pilar Varela Pérez (Directora Direcció per a les Persones)

 

COMITÈ ORGANITZADOR

Sra. Sonia Barroso Reinon (Cap Servei de Prevenció de Riscos Laborals)

Dr. Sergio Climent Santos (NÉMESIS PREVENCIÓN SLU)

Sra. Cristina Beurnio Jarillo (Administrativa Servei de Prevenció de Riscos Laborals)

Sra. Maria Tarrason Miró (Administrativa Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

 Sra. Patricia Platero Sánchez (Administrativa Àrea Salut Laboral – Servei de Prevenció)

 

 

Secretaria Tècnica i informació de la Jornada: Sra. Cristina Beurnio: cbeurnio@clinic.cat